Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно продължаващо несъобразяване на българското законодателство с разпоредбата на т. 4 от чл. 22 от раздел V "Етилов алкохол" на Директива 92/83/ЕИО на Съвета
Дата 20/06/2016
Входящ номер 654-06-1079
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/06/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 27/06/2016
Дата на връчване на писмен отговор 01/07/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор