Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно възможни негативни последици от водената политика по външния дълг
Дата 21/06/2016
Входящ номер 654-06-1084
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор