Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно някои въпроси, касаещи дейността на т.н. лични асистенти на хора с трайна инвалидност
Дата 28/06/2016
Входящ номер 654-06-1125
Адресат Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 05/07/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 05/07/2016
Дата на връчване на писмен отговор 08/07/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор