Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно финансовото състояние на МБАЛ "Св. Иван Рилски - Разград" АД за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г
Дата 30/06/2016
Входящ номер 654-06-1149
Адресат Петър Москов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 07/07/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 13/07/2016
Дата на връчване на писмен отговор 15/07/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор