Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно прекратяване договори за наем на пасища и ливади в изпълнение на чл. 37 и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Дата 01/07/2016
Входящ номер 654-06-1166
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 08/07/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 08/07/2016
Дата на връчване на писмен отговор 15/07/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор