Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно политиката на МЗХ за изпълнение на Подмяркa 7.6 от Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020)
Дата 01/07/2016
Входящ номер 654-06-1167
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 08/07/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 21/10/2016
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор