Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно неизпълнение на влязло в сила съдебно решение
Дата 05/07/2016
Входящ номер 654-06-1175
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отпаднало
Планирана дата на отговор 08/07/2016
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор