Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно обезпечаване на безусловен публичен достъп до информация за изразходване на средствата, натрупани от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, които общините ежемесечно са длъжни да превеждат по сметка на РИОСВ, при депониране на отпадъци за обезвреждане на регионално или общинско депо
Дата 06/07/2016
Входящ номер 654-06-1186
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 15/07/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 22/07/2016
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор