Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно поети ангажименти от българската държава за консолидация на ВиК сектора и обвързването на тези ангажименти с кандидатстване по програми, финансирани със средства на Европейския съюз
Дата 07/07/2016
Входящ номер 654-06-1197
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/07/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 22/07/2016
Дата на връчване на писмен отговор 02/09/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор