Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно Издаване на разрешения на организации по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства
Дата 14/07/2016
Входящ номер 654-06-1276
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 22/07/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 22/07/2016
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор