Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изпълнението на натуралните показатели и финансовите резултати на териториалните поделения "Държавно ловно стопанство - Извора" - гр. Девин, "Държавно горско стопанство - Триград", и "Държавно горско стопанство" - Михалково
Дата 14/07/2016
Входящ номер 654-06-1278
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 22/07/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 02/12/2016
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор