Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно новоприетите промени в Закона за кадастъра и имотния регистър
Дата 18/07/2016
Входящ номер 654-06-1302
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 22/07/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 22/07/2016
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор