Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно приемане на Наредба по чл. 54 от Закона за защитените територии за специализираните карта, регистър и информационна система на защитените територии
Дата 21/07/2016
Входящ номер 654-06-1328
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 28/07/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 03/08/2016
Дата на връчване на писмен отговор 02/09/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор