Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно необходимост от създаване на регистър на лекарствените продукти и по - добра информираност на пациентите
Дата 27/07/2016
Входящ номер 654-06-1356
Адресат Петър Москов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор Отговорено в зала на 07/09/2016
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор