Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изпълнение на правителствената програма, приета с Решение № 42 от 26.01.2015 г. на Министерски съвет, глава ХІІІ, приоритет 13, т.1, в частта подкрепа в развитието на Северозападна България
Дата 27/07/2016
Входящ номер 654-06-1361
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/09/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 02/09/2016
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор