Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно спазване на чл. 52, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Дата 28/07/2016
Входящ номер 654-06-1364
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор