Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно вноса на течни горива и списъка на данъчно задължените лица, длъжни да представят обезпечение, съгласно новоприетия Закон за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Дата 29/07/2016
Входящ номер 654-06-1373
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/09/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 23/08/2016
Дата на връчване на писмен отговор 02/09/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор