Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно брой лекари по дентална медицина, започнали специализацията си в периода 22.01.2015 - 30.09.2016 г., след влизането в сила на Наредба № 1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Дата 05/10/2016
Входящ номер 654-06-1598
Адресат Петър Москов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 12/10/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 11/10/2016
Дата на връчване на писмен отговор 21/10/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор