Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно ремонт и рехабилитация на път ІІІ - 112, част от трасето, свързващо гр. Видин с гр. София
Дата 19/10/2016
Входящ номер 654-06-1646
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отпаднало
Планирана дата на отговор 28/10/2016
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор