Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно финансиране на Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради
Дата 23/11/2016
Входящ номер 654-06-1727
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отпаднало
Планирана дата на отговор 25/11/2016
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор