Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно високи нива на замърсеност на въздуха в големите градове и особено в столицата и предприети мерки
Дата 13/01/2017
Входящ номер 754-06-40
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отпаднало
Планирана дата на отговор 20/01/2017
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор