Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно конкретните действия, които ще се предприемат за решаване проблемите на хората с увреждания
Дата 17/05/2017
Входящ номер 754-06-87
Адресат Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор