Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно транспортиран отпадък с код 15 02 03 от площадката на "Амилум България" ЕАД гр. Разград Северна индустриална зона, чрез транспорт на "Инвест Стил" ЕООД гр. Русе с ЕИК********* до площадка за оползотворяване чрез компостиране за периода м. Януари 2015 - м. Ноември 2017 г.
Дата 26/01/2018
Входящ номер 854-06-100
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/02/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 09/02/2018
Дата на връчване на писмен отговор 16/02/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор