Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт
Дата 02/03/2018
Входящ номер 854-06-330
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор