Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно срока на валидност на свидетелствата за управление на моторни превозни средства на лица с трайни увреждания
Дата 07/03/2018
Входящ номер 854-06-354
Адресат Валентин Радев, Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/03/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 23/03/2018
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор