Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно установяване причините и условията, способстващи извършването на престъпления против личността на детето, с цел своевременното им отстраняване
Дата 14/03/2018
Входящ номер 854-06-388
Адресат Валентин Радев, Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/03/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 23/03/2018
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор