Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно взетите мерки и контрола по изпълнението на горскостопанските планове и програми по защитата на горските територии от ерозия и порои на територията на Северозападно, Северноцентрално, Североизточно, Югоизточно, Югозападно и Южноцентрално държавни предприятия
Дата 14/03/2018
Входящ номер 854-06-408
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 21/03/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 22/03/2018
Дата на връчване на писмен отговор 23/03/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор