Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно сроковете и времето за издаване на разрешително за стопански риболов, на специално разрешително за улов на определен квотен вид риба и за удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми във водите на Черно море и река Дунав
Дата 16/03/2018
Входящ номер 854-06-429
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 23/03/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 28/03/2018
Дата на връчване на писмен отговор 30/03/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор