Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно третирани земеделски земи и култури с незаконен течен тор представляващ екстракт от компост произведен в инсталация за компостиране за аеробно динамично компостиране, изградена с финансиране по договор № 18/121/0683 от 28.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
Дата 21/03/2018
Входящ номер 854-06-457
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 28/03/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 29/03/2018
Дата на връчване на писмен отговор 30/03/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор