Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, издаден на ППК "СТАРТ 93" с ЕИК ********* оператор на "Инсталация за компостиране на животински отпадъци", находяща се в имот № 063024 на територията на телеугоителен комплекс в стопански двор, местност "Ливадите", с Караманово, община Ценово, област Русе
Дата 21/03/2018
Входящ номер 854-06-459
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 28/03/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 04/04/2018
Дата на връчване на писмен отговор 05/04/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор