Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно отпадане на обвързаността на заявяването и получаването на свидетелство за съдимост с местоживеенето на лицето
Дата 23/03/2018
Входящ номер 854-06-480
Адресат Цецка Цачева, Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 30/03/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 05/04/2018
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор