Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно превишенията на плащанията над постъпленията в края на бюджетната 2017 г. на държавните културни институти - второстепенни разпоредители с бюджетни средства и преходните остатъци за 2018 г
Дата 28/03/2018
Входящ номер 854-06-496
Адресат Боил Банов, Министър на културата
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 04/04/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 12/04/2018
Дата на връчване на писмен отговор 20/04/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор