Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно сключен Административен договор между Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" и общините включени в Регионално сдружение за управление на отпадъците Разград за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 16П10Р002-2.002-0006-С01
Дата 30/03/2018
Входящ номер 854-06-532
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/04/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 16/04/2018
Дата на връчване на писмен отговор 20/04/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор