Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно Договор № ВК-03-349 от 19.10.2015 г., подписан между "Амилум България" ЕАД и Община Разград с предмет заустване на производствен отпадни води от обекта, находящ се в Северна индустриална зона в ГПСОВ - гр. Разград, поради спряна от експлоатация ГПСОВ
Дата 30/03/2018
Входящ номер 854-06-533
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/04/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 18/04/2018
Дата на връчване на писмен отговор 20/04/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор