Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно противозаконното отнемане на автомобили - противодийствие, статистика, тенденции, разкриваемоост, необходимост от законодателни промени
Дата 05/04/2018
Входящ номер 854-06-579
Адресат Валентин Радев, Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 23/04/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 23/04/2018
Дата на връчване на писмен отговор 27/04/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор