Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изпълнение на дейностите по процедурата за разработване/актуализиране на общинските програми по чл.27 на Закона за чистотата на атмосферния въздух
Дата 05/04/2018
Входящ номер 854-06-583
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор