Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно оздравителния план на Многопрофилна болница за активно лечение "Професор д-р. Параскев Стоянов" - Ловеч
Дата 05/04/2018
Входящ номер 854-06-590
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 20/04/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 27/04/2018
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор