Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно Наредба № РД-02-20-1 от 19.06.2014 г за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с амбразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им
Дата 27/04/2018
Входящ номер 854-06-661
Адресат Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 04/05/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 04/05/2018
Дата на връчване на писмен отговор 11/05/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор