Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено по Инвестиционното предложение за "Изграждане на инсталация за производство на течен органичен тор "Екстра Форс"/ "EXTRA FORCE" на възложителя "Пестицид" ЕООД с ЕИК *********, гр. Костинброд, с удостоверение за регистрация № 269/21.03.2018 г., издадено от Централно управление на Българската агенция по безопасност на храните
Дата 27/04/2018
Входящ номер 854-06-665
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 04/05/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 10/05/2018
Дата на връчване на писмен отговор 11/05/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор