Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно контрол по изпълнението на дългосрочен договор с Държавно горско стопанство Сеслав
Дата 27/04/2018
Входящ номер 854-06-666
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 04/05/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 04/05/2018
Дата на връчване на писмен отговор 11/05/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор