Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно процедура по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали от находище "Киреч Търла"
Дата 11/09/2018
Входящ номер 854-06-1021
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 20/09/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 17/09/2018
Дата на връчване на писмен отговор 21/09/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор