Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно обявена от Министерството на вътрешните работи обществена поръчка за "Оптимизиране на вътрешноорганизационните процеси на МВР /реинженеринг на процесите/"
Дата 21/09/2018
Входящ номер 854-06-1054
Адресат Младен Маринов , Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/10/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 10/10/2018
Дата на връчване на писмен отговор 12/10/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор