Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно вложени количества компост произведен от отпадък с код 15 02 03, генериран от "Амилум България" ЕАД
Дата 04/10/2018
Входящ номер 854-06-1113
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/10/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 12/10/2018
Дата на връчване на писмен отговор 19/10/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор