Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно производство на "нестандартен компост" на площадката на "Е. Миролио" ЕАД, в с. Еленово, общ. Нова Загора, обл. Сливен от "специален неопасен отпадък" с код 04 02 20
Дата 04/10/2018
Входящ номер 854-06-1115
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/10/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 19/10/2018
Дата на връчване на писмен отговор 26/10/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор