Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изпълнението на проект "Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ" по приоритетна ос № 3 "Прозрачна и ефективна съдебна система", в частта му разработване и внедряване на софтуерен продукт за създаване на единна електронна система за правна помощ
Дата 10/10/2018
Входящ номер 854-06-1131
Адресат Цецка Цачева, Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 17/10/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 23/10/2018
Дата на връчване на писмен отговор 26/10/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор