Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно участието на Министерство на здравеопазването в проект ВG05М9ОР001-3.010 "Експертиза на работоспособността" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020, с бенефициент Министерство на труда и социалната политика, съфинансирана от Европейския социален фонд
Дата 10/10/2018
Входящ номер 854-06-1134
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 17/10/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 18/10/2018
Дата на връчване на писмен отговор 19/10/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор