Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно третиране на земеделски земи с "компост", произведен от отпадък с код 15 02 03 (абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02)
Дата 19/10/2018
Входящ номер 854-06-1174
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 26/10/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 26/10/2018
Дата на връчване на писмен отговор 09/11/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор