Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно отпадък с код 07 05 10* - приет и утилизиран чрез изгаряне на площадката на "Грийнбърн" ЕООД, гр. Разград в периода от 22.08.2017 г. до 01.05.2018 г.
Дата 26/10/2018
Входящ номер 854-06-1200
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/11/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 02/11/2018
Дата на връчване на писмен отговор 09/11/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор