Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно продадени за оползотворявани в земеделието 80 863,48 тона течна фракция и 18 201,80 тона твърда торова фракция генерирани в инсталация за "Биогаз" на "Енерджи 2" - Нова Загора през периода от 01.04.2015 г. до 01.09.2018 г.
Дата 26/10/2018
Входящ номер 854-06-1201
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/11/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 05/11/2018
Дата на връчване на писмен отговор 09/11/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор