Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно заведени искове от Министерството на финансите на основание чл. 102 от Закона за държавния служител за Мерки за преустановяване порочните практики в администрацията, довели до осъдителни решения по ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ
Дата 31/10/2018
Входящ номер 854-06-1211
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 07/11/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 14/11/2018
Дата на връчване на писмен отговор 16/11/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор